2012/06/27

Ekainaren 28ko Gipuzkoako komunikatuaHemen gaude berriz ere Stonewall-eko matxinada iraultzaileak indartutako borroka ospatu eta aldarrikatu asmoz. Egun hartan, transak, putak, bollerak, maritxuak eta gainontzeko disidenteak batu egin ziren etsaiaren aurka egiteko, hau da, arautik ateratzen diren gorputzak eta adierazpenak baztertzen eta zigortzen dituen sistema heterosexistaren aurka zein hori gauzatzen duen poliziaren aurka egiteko. Gaur egun oraindik ere etsai berberaren aurka borrokatzen jarraitzen dugu!
Otro año más nos encontramos aquí celebrando y reivindicando la lucha que tomó como día clave la revuelta transgresora de Stonewall. Aquél día las trans, las putas, las bolleras, las maricas y demás disidentes sexuales se unieron contra el enemigo común. Un sistema heterosexista que rechaza y penaliza todos aquellos cuerpos y expresiones que se salen de la norma y cuya mano ejecutora, una vez más, fue la policía. Hoy, seguimos enfrentándonos y luchando contra el mismo enemigo!
Etsai horrek hiri-legeen bidez normatiboak ez diren adierazpen sexualak zentsuratzen eta arautzen ditu, zapalkuntza legitimizatuz. Transak, bollerak eta gainontzeko disidente sexualak zigortuak izaten jarraitzen dugu, familia nuklearrean oinarritzen den eredu heterosexualera ez egokitzeagatik. Emakume/gizon binarismoari, praktika sexual tradizionalei, ezkontzari eta familia nuklearrari intsumisioa egiteagatik, haien hitzetan genero terroristak bilakatzen gara, eta horregatik sistemak desagerrarazi nahi gaitu. Izan ere, ez gaitzatela engaina, sistema heterokapitalistak gu bere arauetara egokitzea behar du, erreproduzitzen jarraitzeko eta hala, bere produkzio logikarekin aurrera egiteko.
Este enemigo común censura y regula las expresiones sexuales no normativas mediante leyes cívicas que legitiman su opresión. Y es que las trans, las bolleras las maricas y demás disidentes sexuales seguimos estando penalizadas por no adecuarnos al modelo heterosexual basado en la familia nuclear. Nuestra insumisión al binarismo hombre/mujer, a las prácticas sexuales tradicionales, al matrimonio y a la familia nuclear nos convierten en terroristas del género que el propio sistema quiere erradicar. Porque no nos engañemos, el sistema heterocapitalista necesita que nosotras nos adaptemos a sus normas para seguir reproduciendo y mantener así  su lógica productiva.
Zapalkuntza sistema honek sistema kapitalista du lagun. Izan ere, sistema kapitalistak gure ongizatea merkatuaren eskura jartzen baitu, bizitza jarri beharrean ekonomiaren eta politikaren erdigunean. Era horretan, kapitalari gure ongizateari baino estatus handiagoa ematen zaio, eta are handiagoa da kapitalari egotzitako estatus hori, bazterretan kokatzen gaituzten, gaur hemen bilduta gauden pertsona guztion ongizateari erreparatzen badiogu.
Todo este sistema de opresión tiene como aliado al sistema capitalista. Ya que el sistema capitalista pone nuestro bienestar al servicio del mercado, en lugar de poner la vida en el centro de la economía y de la política. De modo que concede al capital un estatus superior al de nuestro bienestar, y más aún, al bienestar de aquellas que ocupan los márgenes, es decir, al de aquellas que nos encontramos hoy aquí.
Zailtasunak zailtasun, gure sexualitatea askatasunez bizitzeko hautua egiten dugunok, harro gaude! Zergatik? Sistema patriarkal heterosexistak dituen horma zurrunetan, zirrikituak aurkitzen jarraitzen dugulako, gure praktika sexualak aztertu eta sexualitatea eredu berrietara jotzeko apustua egin dugulako, bizitzeko era indibidualak kolektibizatu ditugulako eta sexualitateari zein plazerari, dimentsio politikoa eman diegulako. Sexualitate hegemonikoaren aurrean, ertzeetan kokatzen ditugun praktika oro iraultzarekin lotzen ditugu.
Todas aquellas personas que hemos decidido vivir nuestra sexualidad libremente, sean cuales sean las dificultades que tengamos que enfrentar, ¡estamos bien orgullosas! ¿Y por qué? Porque seguimos encontrando grietas en las rígidas paredes del sistema patriarcal heterosexista. Porque analizamos nuestras prácticas sexuales y apostamos por nuevos modelos de sexualidad. Porque hemos colectivizado las maneras individuales de vivir y porque le hemos dado dimensión política tanto a la sexualidad como al placer. Ante la sexualidad hegemónica, relacionamos todas las prácticas de los márgenes con la revolución.
Gainera, sistema heterokapitalistak PPren babesa du. Murrizketekin gure bizi segurtasuna kolokan jartzen dute. Guzti hori, noski, eliza katolikoak sustatzen duen eskuin muturreko ideologiaren konplizitatearekin. Ba jakin dezatela, gure lumak gustuko ez badituzte, euren muturrean astinduko ditugula!
Además cuenta con la ayuda del PP, que con sus recortes está haciendo tambalear nuestra supuesta seguridad vital. Todo esto con la complicidad de una ideología ultraderechista promovida por la iglesia católica. Pues que sepan que si nuestra pluma les molesta, pensamos clavársela!!!
Horregatik guztiagatik bazterretara batu zaitezten gonbitea luzatzen dizuegu. Birsortu ezazue zeuen burua, ihes egiozue arauari, utzi iezaiozue sistema heteropatriarkalaren joko zitalera jolasteari. Krisiaren aurrean aurpegia aldatu eta izan zaitezte zuek ere genero terroristak!
Por todo ello, os invitamos a que os inscribáis en los márgenes, a que os reinventéis, a que escapéis a  la norma, a que dejéis de seguir el juego perverso del sistema capitalista heteropatriarcal. Os invitamos a que cambiéis de cara ante la crisis y seáis también terroristas del género!!!

Ongietorriak bazterretara!!!
Bienvenidas a los márgenes!!!

TRANSMARIKABOLLO KOORDINADORA FEMINISTA

No hay comentarios:

Publicar un comentario